Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА bioangus.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете Общите условия на bioangus.bg, преди да използвате уеб сайта. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

 

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Био Ангус Груп (наричан по-долу bioangus.bg) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн bioangus.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Био Ангус Груп (наричани за краткост Услуги).  

 

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на bioangus.bg (с изключение на линка към настроящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

Био Ангус Груп ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти:……….. ; Ид. номер по Булстат: 204060089; ДДС Номер: BG 204060089

 

 1. Условия за използване на Сайта на bioangus.bg

 

 1. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че услугите и Сайта се предоставят “във вида, в който са” и това, че bioangus.bg не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 

 1. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. bioangus.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

 

 1. Задължения на потребителя при регистриране

 

 1. Предвид ползването на Сайта на bioangus.bg, Потребителят се съгласява:
 2. a) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни);

б) да внася при нужда промени в тези Лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

 

 1. В случай че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, bioangus.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.
 2. С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, bioangus.bg уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 

III. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на bioangus.bg

 

 1. Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на bioangus.bg при ползване от на Сайта от него, както и на поправка на тези Лични данни.
 2. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от bioangus.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на bioangus.bg.
 3. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от bioangus.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на предлаганите стоки и услуги на сайта на Био Ангус Груп.
 4. bioangus.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели извън рекламата на услугите на bioangus.bg.
 5. bioangus.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.
 6. Повече за съхранението и обработката на личните данни вижте в политиката ни за опазване на личните данни.

 

 1. I Поведение на потребителите

 

 1. Потребителите на Сайта разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения, текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък “Съдържание”), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание.
 2. Потребителят, ползващ Сайта, е изцяло отговорен за публикуваното или предавано по друг начин, предоставен от Сайта, Съдържание. bioangus.bg не гарантира точността, цялостта, верността или характера на изпращано и разпостранявано чрез Сайта Съдържание.
 3. Използвайки Сайта, Потребителят може да срещне Съдържание, което има обиден, неприличен или неприемлив характер. При никакви обстоятелства bioangus.bg няма да отговаря за каквото и да е Съдържание, създадено от Потребителите, включително за грешки и пропуски в него и/или за каквито и да са щети и вреди от всякакъв характер, произтекли в резултат на използване на Съдържанието, изложено, публикувано, изпратено или предадено по някакъв друг начин чрез Сайта.
 4. Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на bioangus.bg, за да:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси, сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата, където това е изрично посочено като разрешено;

в) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

г) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на bioangus.bg, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;

д) фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта;

е) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);

ж) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост (“Права”) на която и да е страна;

з) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, “верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, “пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;

и) формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

й) нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не го ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

к) пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите; да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта;

л) нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

м) преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител;

н) събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

 

 1. bioangus.bg си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка IV изисквания.
 2. bioangus.bg си запазва правото да редактира и премахва информация, предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка IV изисквания.

 

 1. Авторски права и ограничения, свързани с тях

 

 1. bioangus.bg дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта, само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на bioangus.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
 2. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 3. bioangus.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията в писмена форма между bioangus.bg и лицето, публикуващо информацията.
 4. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партньори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване, определени от неговите собственици.

 

 1. Препратки от и към bioangus.bg

 

 1. Собствениците на сайтове и страници извън bioangus.bg имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на bioangus.bg при следните условия:

а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и; разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи;

б) не трябва да отваря страницата от bioangus.bg в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин; в това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на bioangus.bg; 

в) не трябва да посочва явно или неявно, че bioangus.bg препоръчва него и/или продуктите му;

г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на bioangus.bg.

 

 1. Със създаването на препратка към bioangus.bg собственикът на сайта декларира, че приема настоящите Общи условия, дори и да не ползва услугите на bioangus.bg.
 2. Собствениците на сайтове и страници извън bioangus.bg нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и друго съдържание, а само към HTML страниците, предоставящи това съдържание.
 3. Предоставените препратки на Сайта на bioangus.bg към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от bioangus.bg и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
 4. bioangus.bg не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин bioangus.bg по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт са изцяло отговорност на потребителя.

 

VII. Представяни стоки в електронния магазин на Сайта

 

 1. В страницата на всяка стока, представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. bioangus.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, некасаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 2. Всички, посочени на сайта, цени са в Лева с включен ДДС.
 3. Цената за доставка …….
 4. bioangus.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, стоки и цени.

 

VIII. Закупуване на стоки, представени в bioangus.bg

 

 1. Потребителят има право да поръчва представяните от bioangus.bg стоки, при посочените ценови условия и срокове за доставка. При създаване на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
 2. По всяко време преди завършването на поръчката, Потребителят има право да променя избраните от него стоки.
 3. При създаване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с bioangus.bg, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия. Поръчката се смята за направена, при достигане на последна стъпка от процеса на поръчване.
 4. bioangus.bg има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на създаване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, bioangus.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите, платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.
 5. При намаление съобщението за намалени цени и условията по него се представят по следния начин:

а) в страниците на продукти с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана и намалението в проценти, закръглено до цяло число.

б) в рекламни карета (банери) или с надпис състоящ се от знака минус и цяло число с процента намаление или с текстово описание от типа “отстъпка ..%”, “намаление ..%” и др.

в) извън страниците на конкретните продукти, при намаления в различни размери за отделните продукти или модификации на продукт, намалените цени се описват с диапазон от типа “от ..% до ..%” или само с горна граница “до ..%”, всички закръглени до цяло число.

 

 1. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

 

 1. I Доставка на закупени стоки

 

 1. Доставки на направени чрез системата на bioangus.bg поръчки се извършват изключително и само на територията на Република България.
 2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове.
 3. bioangus.bg си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя начина на доставка.
 4. Срок за доставка ….

 

 1. Плащане на закупени стоки

 

 1. При плащане с наложен платеж на поръчаните стоки, Потребителят се задължава да плати в момента на доставката на представителя на куриерската служба пълната стойност на доставяната поръчка.
 2. При плащане чрез банков превод, карта или други платежни системи, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на направената поръчка и едва след като плащането бъде потвърдено се доставят поръчаните стоки и услуги.

 

 1. XI. Надзорни органи

 

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. “Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв” № 15,

Телефон: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Уeб caйт: www.cpdp.bg

 

Българска агенция по безопасност на храните

Адрес: гр. София, бул. “Пенчо Славейков” 15А

Телефон: тел. 02 / 915 98 82 и 915 98 85

Факс: 02 / 915 98 98

Уeб caйт: www.bfsa.bg

 

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. “Cлaвeйкoв” №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

 

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. “Bитoшa” №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

 

XII. Други

 

 1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия или Националната асоциация за извънсъдебни спогодби.
 2. bioangus.bg има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
 3. bioangus.bg си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови продукти и услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
 4. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че bioangus.bg е свързан с тази мрежа, bioangus.bg не гарантира, че потокът информация към и от bioangus.bg няма да бъде следен и записван от трети страни.
 5. bioangus.bg управлява този Сайт от офиса си в България. bioangus.bg не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

 

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. bioangus.bg не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: с. Боровица, общ. Белоградчик, обл. Видин

 

При използване услугите на bioangus.bg, Потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА bioangus.bg. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА bioangus.bg (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Координатите на bioangus.bg са следните:

с. Боровица, Стопански двор

общ. Белоградчик, обл. Видин

телефон +359885699909

e-mail: office@bioangus.bg

 

Последна актуализация на 10.05.2021г.